A község címerének egy régi, 1905-ös évszámmal ellátott pecsét-lenyomat adta a támpontot .
A címer csücsköstalpú, zöldszínű pajzsban ,hegyével balra /heraldikailag jobbra/  fordított ,vízszintesen álló, ezüstszínű ekecsoroszlya ,a rögzítőlyuk felőli végéről elugró, természetes színű szarvast ábrázol.