Címlap
 

Szarvasgede Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szarvasgede Község Önkormányzata 

Házi segítségnyújtás - gondozói

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szarvasgede község közigazgatási területén gondozási szükséglet szerint ápolási-gondozási feladatok elvégzése, feladatköréhez tartozó adminisztrációs tevékenység végzése. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Feladata az ellátott és a lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés is, illetve a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtás. Szociális étkeztetésénél az ebéd házhoz szállításában közreműködés, a szociális étkeztetéshez és házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó kérelmek előkészítése döntésre, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok, térítési díj beszedése. Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása. Falugondnok helyettesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szociális és egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz,

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez,

•         Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ottó Béla polgármester nyújt, a 32/483-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szarvasgede Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 454/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Házi segítségnyújtás - gondozói.

•         Személyesen: Kovács Ottó Béla polgármester, Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, négy hónap próbaidő kikötésével. A jelentkező az eredményről legkésőbb az elbírálást követő 2 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Önkormányzati hivatal hirdetője - 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. - 2018. június 23.

•         Önkormányzat honlapja - www.szarvasgede.hu - 2018. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szarvasgede.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (1)-(2) bekezdése és 83.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§-a alapján az óvoda fenntartója a Szarvasgedei Csicsergő Óvodában a 2018/2019. nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

Óvodai beiratkozás a 2018/2019. nevelési évre: 2018. május 14 – május 15

Beiratkozás helye: Szarvasgedei Csicsergő Óvoda Szarvasgede, Kossuth út 28.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján:

 

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

2015. szeptember 1. napjától a törvény 8.§ (2) bekezdése értelében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Az óvodai nevelési év 2018. szeptember 1-jén kezdődik és 2019. augusztus 31.-ig tart.

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Két és féléves gyermekek felvételére szabad férőhely esetén van lehetőség.

Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat akiknek gyermeke 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.( Ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni amelynek, körzetében lakik a gyermek.

A Szarvasgedei Csicsergő Óvoda felvételi körzete:  Szarvasgede  közigazgatási területe

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a jogorvoslati vonatkozó tájékoztatással együtt 15 napon belül értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Siposné Kiss Mónika

óvodavezető    

 

5. sz. jkv. Szarvasgede 2018.02.28. rendkívüli >>

 

4. sz. jkv. együttes Palotás-Kisb-Szgede 2018. >>

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 
Hirdetések
Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió önkéntes embertársunk, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com weboldal egy kiemelt forrása a színvonalas minőségű weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a havi törlesztőrészelet? Pénzre van szüksége? Váltsa ki meglévő magas kamatozású hitelét!
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!


Névnap
Ma 2020. január 25., szombat, Pál napja van. Holnap Vanda és Paula napja lesz.
Szállások, apartmanok Felsőtárkányban. Pihenésre vágyik? Válassza Felsőtárkányt!
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
Hintaágy, hintaágyak, kerti hintaágyak, kerti hinták, dönthető hintaágyak készítése és forgalmazása. Hintaágy katalógus és online rendelés közvetlenül a gyártótól.
Esküvői, ballagási, bocskai öltönyök, ingek, férfiruhák felsőfokon.
veresegyhazallas.hu
Bélapátfalvai szállások
vecsesallas.hu
vasarosnamenyallas.hu
ulloallas.hu
ujfehertoallas.hu
turkeveallas.hu
Hotel Nyíregyházán
Demjén szállás
turaallas.hu
torokszentmiklosallas.hu
egerhotels.eu
tolnaallas.hu
tokolallas.hu
tiszafuredallas.hu
tiszafoldvarszallas.hu
tamasiallas.hu
szigetvarallas.hu
szigetszentmiklosallas.hu
Hirdetés
Google PageRank