1.)  A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  12.3/449-24/2013/HAT sz. határozata értelmében a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. (3360. Heves, Károlyi Mihály út 15., KÜJ az.: 10047430, KTJ az.: 101171026, adószám: 11164542-2-10., cégjegyzékszám: 10-09-020300.) mint kijelölt közérdekű szolgáltató végzi.

2.) Az ideiglenes ellátás

  • időtartama: 2014. január 1.-től Szarvasgede Község Önkormányzatának az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződésének  megkötéséig, de legfeljebb 2014. szeptember 30.-ig tart;

 

  • földrajzi kiterjedése: Szarvasgede község közigazgatási területe;
  • útvonala: Kossuth Lajos út, Béke utca, Hunyadi út, - Hunyadi út 13-15: a

Dózsa György úti hulladék elszállítása innen történik 5 t-ás súlykorlátozás miatt -, Rákóczi út, Arany János út, Kossuth Lajos út, Béke tér, Petőfi Sándor út, Kossuth Lajos út;

  • rendszeressége: heti rendszerességgel, minden szerdán 06.00-18.00 óra között;
  • az első szállítás időpontja: 2014. január 3.-a, péntek !

3.) Az ideiglenes ellátás keretébe tartozó hulladék

  • típusa: települési szilárd hulladék, gyűjtőszigetekben gyűjtött hulladék;
  • jellege: nem veszélyes hulladék;
  • mennyisége: kb. 102 tonna/év;
  • összetétele: települési szilárd hulladék.

4.) A közérdekű szolgáltatás díja természetes személyek esetén 80 vagy 120 literes gyűjtő edénynél nettó 0,- Ft/hó + ÁFA, nem természetes személy esetén 120 literes gyűjtőedénynél nettó 802,-Ft/hó + ÁFA, azaz: bruttó 1.019,- Ft/hó.

5.) A szolgáltatási díj fizetése: Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kiállított számla alapján utólag fizeti meg.

Szarvasgede, 2013. december 30.
Kovács Ottó Béla
polgármester