Szarvasgede a Csór nemzetség ősi birtoka, de a nemzetség sarjain kívül másoknak is voltak itt birtokai. Csór Tamás 1344 előtt Szarvasgedén templomot épített, ami jelenleg műemlék. A településen várat is építettek, de történetét nagy homály fedi. A templomot 1826-29 között újraépítették, melyet 1861-ben és 1869-ben nagy tűzvész pusztított. Szarvasgedén az itt élők túlnyomórészt mezőgazdasággal és állattartással foglalkoztak. Nagy fordulatot az 1960-as évek hoztak, amikor a két szomszédos település / Jobbágyi, Apc / ipari fejlesztése elkezdődött.

Egyre többen tértek át a mezőgazdaságról az ipari gyárakban való munkára. A háborút követően megalakult a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, majd a sportegyesület. Az általános iskolai oktatás 1972-ig helyben folyt, majd ezt követően Palotás község kezébe került. 1989-ben az alsó tagozatos oktatás visszakerült Szarvasgedére1996-ig, majd a kis létszám miatt meg kellett szüntetni. A településen 1952-től már mozi működött, mely később a technika fejlődése miatt megszűnt. Az egészségügyi ellátás 1994-ben Jobbágyihoz tartozott, de az önkormányzat összefogásának eredményeképpen Csécsével közösen önálló orvosi körzetet alakított ki, amely a mai napig egy órás ellátást biztosít a polgárok részére.

A családi házak építése a nagy állami támogatások igénybevételével 1960-tol 1980-ig nagy ütemben folyt, ezután viszont csak egy-két ház épült. A rendszerváltást követően önálló hivatalt jött létre, és elindult az infrastruktúra kiépítése / vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz, telefon kiépítése, kábeltelevízió létesítése /. A csatornahálózat kiépítése még nem jött létre, de ezt tekinti fő feladatának az Önkormányzat. Jelenleg Csécse községgel körjegyzőséget alkotva működik a hivatal. Az általános iskolai nevelést,és a napkoziotthonos óvodát intézményfenntartó társulással valósítja meg az Önkormányzat, Csécse  településsel . A gyerekek utaztatását a falugondnoki szolgálat oldja meg. A településen a napközi otthonos óvoda oldja meg a legkisebbek nevelését, ahol a konyha működése biztosítja a szociális étkeztetését is. Kis létszámú település ellenére saját postaszolgáltatást tart fenn. A községben jelenleg egy ifjúsági és egy nyugdíjas klub működik, illetve egy könyvtár, ahol az e-pont Magyarország biztosítja a lakosok internet hozzáférését.