Szarvasgede a Csór nemzetség ősi birtoka volt, de a nemzetség sarjain kívül másoknak is voltak itt birtokai. Csór Tamás 1344 előtt Szarvasgedén templomot építtetett, azóta többször átépítésre került, jelenleg műemlék. A településen 1861-ben és 1869-ben nagy tűzvész pusztított. A településen várat is építettek, de történetét nagy homály fedi. Szarvasgedén az itt élők túlnyomórészt mezőgazdasággal és állattartással foglalkoztak. Nagy fordulatot az 1960-as évek hoztak, amikor a két szomszédos település / Jobbágyi, Apc / ipari fejlesztése elkezdődött.

Egyre többen tértek át a mezőgazdaságról az ipari gyárakban való munkára. A háborút követően megalakult a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, majd a sportegyesület. Az általános iskolai oktatás 1972-ig helyben folyt, majd ezt követően Palotás község kezébe került. 1989-ben az alsó tagozatos oktatás visszakerült Szarvasgedére1996-ig, majd a kis létszám miatt meg kellett szüntetni. A településen 1952-től már mozi működött, mely később a technika fejlődése miatt megszűnt. Az egészségügyi ellátás 1994-ben Jobbágyihoz tartozott, de az önkormányzat összefogásának eredményeképpen Csécsével közösen önálló orvosi körzetet alakított ki, amely a mai napig ellátást biztosít a polgárok részére.

Új családi házak építése a nagy állami támogatások igénybevételével 1960-tol 1980-ig volt jellemző, ezután viszont csak egy-két ház épült. A rendszerváltást követően önálló hivatalt jött létre, és elindult az infrastruktúra kiépítése / vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz, telefon kiépítése, kábeltelevízió létesítése /. A csatornahálózat kiépítése már folyamatban van, legkésőbb 2021-ig megvalósul a településen a szennyvízberuházás.

A hivatali feladatokat 2001 márciusától Csécse és Szarvasgede Körjegyzősége, 2013 márciusától Szarvasgede Kisbágyon és Palotás községek Önkormányzataival létrehozott Palotási Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az általános iskolai nevelés a Palotási Általános Iskolában és a Csécsei Fráter Erzsébet Általános Iskolában, az óvodai nevelés a

Szarvasgedei Csicsergő Óvodában valósul meg. Az óvodai és szociális étkeztetést az önkormányzat biztosítja. A szociális étkeztetés keretében az ebéd házhoz szállítását a falugondnoki szolgálat látja el. A házi segítségnyújtás szakképzett munkaerő alkalmazásával valósul meg.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást a Palotási Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Társulás biztosítja, képzett szakemberek alkalmazásával.  Kis létszámú település ellenére napi 1 órás postafiók szolgáltatást tart fenn a kézbesítés mellett. A községben könyvtár is működik, ahol az Önkormányzat biztosítja a lakók internet hozzáférését. A könyvtári szolgáltatásokat az Önkormányzat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár segítségével valósítja meg.

 

Vissza