Palotási Közös Önkormányzati Hivatal ÁLLÁSHIRDETÉSE pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.  – székhely –
3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. – ügyfélszolgálati iroda  –
3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. – ügyfélszolgálati iroda –

Ellátandó feladatok:
Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Palotási Közös Önkormányzati Hivatal és a hivatal által ellátott Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede Önkormányzatok és azok intézményei pénzügyi szabályzatainak felülvizsgálata folyamatos aktualizálása.
 • Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede önkormányzatok és költségvetési szerveinél a pénzügyi ellenjegyzési feladatok, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, ingatlan kataszter vezetése.
 • Önkormányzatok pályázatainak készítésében való közreműködés, a pénzügyi elszámolások bonyolítása.
 • Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede  Önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetésének, éves, féléves beszámolói, mérlegek, negyedéves költségvetési és mérlegjelentések ellenőrzése és elkészítéséért való felelősségvállalás.
 • Szarvasgede önkormányzata és költségvetési szerve költségvetésének és beszámolóinak elkészítése, analitikák vezetése, kontírozás, könyvelés, kötelezettség vállalás vezetése.
 • Képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény  rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy  pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző,
 • Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban,  önkormányzati gazdálkodásban  szerzett 3 év feletti szakmai gyakorlat, államháztartási regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés, közigazgatási alapvizsga megléte, anyakönyvvezetői képesítés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek ( word, excel ).

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz,

 

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – pótolható – az iskolai végzettséget  igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában rész vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör  a benyújtott jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krekács Judit jegyző nyújt a 32/580-055 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a jelentkezésnek a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal  címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: „ pénzügyi ügyintézői munkakör/ 326/2013”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 5.
Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje:

 • Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede Községi honlapok – 2013. március 13.
 • Önkormányzati hirdetők Palotás-Kisbágyon -Szarvasgede 2013. március 13.

Palotás, 2013. március 12.

Krekács Judit sk.
jegyző