Csicsergő Óvoda – Szarvasgede
a „Közalkalmazottak jogállsáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csicsergő Óvoda – Szarvasgede

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő