HIRDETMÉNY

Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének

74/2019. (XII.19.) határozata a Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról,

75/2019. (XII.19.) határozata a Településszerkezeti Terv elfogadásáról és
9/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Szarvasgede Község Önkormányzata képviseletében eljárva – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (4) bekezdés; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján – az önkormányzati honlapon elektronikus formában, a  Községházán (3051 Szarvasgede, Kossuth L. út 119.) papíralapú dokumentum formájában közzéteszem Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2019. (XII.19.) határozatát a Településfejlesztési Koncepció és 75/2019. (XII.19.) határozatát a Településszerkezeti Terv elfogadásáról, valamint Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (XII.20.) önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról.

Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testülete 66/2017. (X. 19.) határozatában döntött településrendezési eszközeinek – Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti terv, HÉSZ és Szabályozási terv – átfogó felülvizsgálatáról, a teljes közigazgatási területen. A 2004 óta hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata során a tervezett területfelhasználási, szabályozási elemek megvalósulása és jövőbeni megvalósulásának igénye került vizsgálat alá. Az új településrendezési eszközök a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, a beérkezett lakossági igények, a képviselő-testület fejlesztési döntései, valamint tervezői szakmai javaslatok alapján készültek el.

A dokumentumok egyeztetési folyamata a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelet és a vonatkozó Kormányrendelet alapján teljes eljárás keretében megtörtént. Az elkészült terveket és szöveges munkarészeket az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és önkormányzatok, valamint az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleményezték.

A Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2004. (XI.29.) sz. képviselő testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terve hatályát veszti.

A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv 2020. január 19-én lép hatályba, ezen naptól számítva alkalmazható.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szarvasgede Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szarvasgede község helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 11/2004. (XII.30) önkormányzati rendelete.

Szarvasgede, 2019. december 20.

Kovács Ottó Béla
polgármester