Csicsergő Óvoda – Szarvasgede

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csicsergő Óvoda – Szarvasgede

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 28. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítő munkakör ellátása, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       8 Általános,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Kiss Mónika nyújt, a +36709441189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Csicsergő Óvoda – Szarvasgede címére történő megküldésével (3051 Szarvasgede, Kossuth út 28. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.
  •       Elektronikus úton siposnekissmonika@gmail.com részére a siposnekissmonika@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.