Csicsergő Óvoda – Szarvasgede

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csicsergő Óvoda – Szarvasgede

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályok és az óvodai dokumentumok alapján a munkaköri leírásban megfogalmazott feladatok ellátása. A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél, hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél, hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Kiss Mónika nyújt, a +36709441189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Csicsergő Óvoda – Szarvasgede címére történő megküldésével (3051 Szarvasgede, Kossuth út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton siposnekissmonika@gmail.com részére a siposnekissmonika@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Szarvasgede honlapja – 2021. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.