Palotási Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Palotási Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.
Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.
Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§.(2) bekezdésében meghatározott aljegyzői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítésére, a MÖTV.81.§.(3) bekezdésében továbbá más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörében utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
 • Közigazgatási – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • anyakönyvvezetői képesítés, legalább 5 év jegyzői, aljegyzői munkakörben eltöltött tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, adatkezelési nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krekács Judit körjegyző nyújt, a 32/580-055 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 306/2013 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyzői.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Mötv. 83. §.b. pontja alapján 2013. április 22. napjáig a jegyző javaslatára a Palotási Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Önkormányzatok polgármesterei döntenek. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázati elbírálást követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu  – 2013. március 14.
 • Önkormányzati hirdetők Palotás-Kisbágyon-Szarvasgede – 2013. március 14.