A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1.  – székhely –
3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. – ügyfélszolgálati iroda  –
3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. – ügyfélszolgálati iroda –

Ellátandó feladatok: Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • munkaügyi és bérszámfejtési feladatok a közös hivatal feladat ellátási körébe tartozó valamennyi önkormányzatra és költségvetési szervére vonatkozóan,
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek intézése,
 • pályázatok előkésztése, bonyolításban való közreműködés, pályázatok fenntartási jelentései.
 • önkormányzati költségvetések és beszámolók elkészítése, analitikák vezetése, kontírozás, könyvelés, kötelezettség vállalás vezetése.
 • Képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény  rendelkezései az irányadók.                    
Alkalmazási feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • közigazgatásban,  önkormányzati gazdálkodásban  szerzett szakmai gyakorlat,  közigazgatási alapvizsga megléte, felhasználói szintű számítógépes ismeretek ( word, excel ).

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – pótolható – az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásában rész vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör  a benyújtott jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krekács Judit jegyző nyújt a 32/580-055, 06-30-622-8491telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a jelentkezésnek a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal  címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ), vagy személyesen ugyanezen címre.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ pénzügyi ügyintézői munkakör/ 1012/2013”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.december 16.

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje:

 • Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede Községi honlapok – 2013. november 23.
 • Önkormányzati hirdetők Palotás-Kisbágyon -Szarvasgede 2013. november 23.

Palotás, 2013. november 22.

Krekács Judit sk. jegyző