Palotási Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. – székhely
 • Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. – ügyfélszolgálati iroda –
 • Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. – ügyfélszolgálati iroda –

Ellátandó feladatok:
Munkaügyi és bérszámfejtési feladatok a közös hivatal feladatellátási körébe tartozó valamennyi önkormányzati és költségvetési szervére vonatkozóan. Közfoglalkoztatásssal kapcsolatos ügyek intézése. Pályázatok előkészítése, bonyolításban való közreműködés, pályázatok fenntartási jelentései. Önkormányzati költségvetések és beszámolók elkészítése, analitikák vezetése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. Képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és OKJ szerinti gazdasági elemző és  statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási alapvizsga megléte, felhasználói szintű  számítógépes ismeretek. ( word, excel ),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet I. sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány- pótolható- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mihály polgármester nyújt, a 32/580-055, 06-30/768-4016  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 394/2014. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: 3042 Palotás, Kossuth út 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede községi honlapok – önkormányzati hirdetők  – 2014. április 23.
 • KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság www.közigallas.gov.hu  -2014. április 23.

Palotás, 2014. április 23.
Szabó Mihály polgármester sk.